12/12 Medlemsmöte på Kulturhuset!

Medlemsmöte på Kulturhuset!
12/12 14:00!
vi kör ett till möte!!
på detta möte kommer det tas upp:
– det ekonomiska nuläget
– motioner som vi ej hann behandla på höstmötet.
– intern-demokratiska frågor
och även
– val till styrelsen och valberedning!
Vi behöver fler i styrelsen och även valberedningen, hjälp oss hitta
folk! Valberedningen är extra akut.

Mer info och handlingar kommer till medlemmar via mail på söndag!

Motionsstopp är på lördag. Skickas till styrelsen@kulturhusetjonkoping.se

Välkommen!!