19/3 12:00 Vårmöte!

Hej Medlemmar!

Nu kommer det sista utskicket inför vårmötet, nu även med årsbokslutet för 2022, som ni har väntat! 😀
Vårmötet är den 19 mars kl. 12:00!!

I BILAGORNA KOMMER NI HITTA:
– Kulturhusets Vårmöte 2023 – Föredragningslista samt bilagor
Ett uppdaterat utskick med ett motionssvar från styrelsen. Även en färre motion som blivit bortplockad av motionärerna.
– Kulturhusets Vårmöte 2023 – Årsbokslut 2022
En Revisionsberättelse saknas för tillfället.
– Vår Budget för 2023
Detta kommer inte behandlas på detta möte då den beslutades på vårt höstmöte.
Detta är enbart som information. Värt at notera är att höstmötet i skrivande stund inte blivit justerat ännu,
men då kommunikationen kring ekonomin varit bristfällig vill vi skicka med den här ändå.
Detta så ni ser lite vad vi har att leka med.

ÖVRIG INFO:
!!! I en motion som kommer behandlas under mötet önskas uppstart av arbetsgrupper.
Vi i styrelsen vill understryka detta lite extra genom att här säga, VÄLKOMMEN ATT STARTA ARBETSGRUPP I HUSET!!!
Här kommer dom förslag på arbetsgrupper som nämns i motionen:
– Arbetsgrupp för Kommunikation & Information
– Arbetsgrupp för Bidragsansökningar
– Arbetsgrupp för 40-år firande
Hör av er eller dyk upp på mötet om ni är intresserade!

!!! Valberedningen behöver hjälp att hitta fler förtroendevalda. !!!
Hjälp oss genom att nominera på mötet, har ni frågor om vad det innebär. Hojta!

Hälsningar,
Styrelsen
Kulturhuset Jönköping

För fri och levande kultur!