Föreningen Motionsrummet

Motionsrummet är en förening som jobbar med främst rörelseaktivitet, folkhälsa och olika motionsformer. Vi tränar tillsammans och har även anordnat föreläsningar. Kreativt skapande, så som att bygga ihop egengjorda träningsredskap med mera, är också en del av vår verksamhet.