Föreläsning & samtal: Gruvan och hoten mot Vätterns framtid

Vättern – ett överordnat riksintresse

Vi bjuder in till föredrag och efterföljande samtal om Vätterns framtid och hoten mot Vättern som dricksvattentäkt, Natura 2000-område och riksintresse.

Efter kraftiga protester och överklagan från ett flertal organisationer, kommuner, och boende i Norra Kärra, beslutade Högsta förvaltningsdomstolen 2016 att gruvprojektet Norra Kärr måste prövas enligt Natura 2000-reglerna och inte skada Vätterns känsliga ekosystem.
Motstånd lönar sig!

Men kampen fortsätter, gruvbolaget kräver fortfarande av regeringen att få sitt bearbetningstillstånd utan miljöprövning. Bolaget säger utåt att de planerar att flytta den kemiska utvinningen av jordartsmetallerna till annan ort, men faktum är att det är deras gamla ansökan som ligger på regeringens bord. Vättern bör ses som ett överordnat riksintresse – gruvan är ett direkt hot mot Vätterns framtid.

Det är dags att göra din röst hörd!

Delta genom att ansluta till mötet: https://meet.jit.si/StoppaGruvan.
För att ansluta från en smartphone behöver du appen Jitsi.

Tisdag 25 januari, 17.30.
————————————————————————
17:30-18:15 – Föredrag om Vättern, gruvan, nuläge, hot och möjligheter

18:15-18:30 – Paus

18:30-19:30 – Samtal om vad som kan göras framöver.

Arrangör: Kulturhuset i Jönköping i samarbete med Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen

—-

Kutlurhuset i Jönköping, Svavelsticksgränd 7-9 på Tändsitcksområdet, www.kulturhusetjonkoping.se

Aktion Rädda Vättern, www.aktionraddavattern.se

Urbergsgruppen, https://urbergsgruppen.se

————–

Verksamheten bedrivs med stöd från Jönköpings Kommun