Höstmöte 22 oktober 14:00

Hej kära medlem!

Du är väldigt välkommen till föreningen Kulturhuset i Jönköpings Höstmöte.
Den 22 oktober klockan 14:00. 

Vi kommer besluta om verksamhetsplanen och budgeten för 2024, eventuella fyllnadsval till styrelsen och valberedning. 

Finns det något du vill att mötet ska ta upp? Motioner ska inkomma till styrelsen senast den 1 oktober.
Skickas till styrelsen@kulturhusetjonkoping.se