Höstmöte 23/10 14:00

Välkommen till vårt höstmöte den 23/10 14:00.

Vi ses i Nyfiket för att lägga budget, verksamhetsplan och välja in styrelse, valberedning samt revisor.

Hjärtligt välkommen!