Info från Gemenskap i Jul

Många undrar hur vi förhåller oss till de nya råden och om Gemenskap i Jul ens ska genomföras i år. Så här kommer en liten uppdatering: Vi vet inte var vi kommer landa, eftersom läget förändras hela tiden. Men planeringsgruppen har tagit del av de nya råden och restriktionerna från folkhälsomyndigheten, och funderar för tillfället på hur eventet ska kunna genomföras på ett säkert sätt och utifrån gällande restriktioner.

Alltså fortsätter vi planera, men håller oss uppdaterade och är medvetna om att situationen hela tiden ändras. Vi ska i dagarna formulera en plan för hur vi ska förhålla oss till situationen, och återkommer när vi vet mer!

Vänliga hälsningar planeringsgruppen för Gemenskap i Jul