Information om medlemskap i Keramiken för 2021

Intresset för vår keramikverksamhet har varit överväldigande de 2 senaste åren och vi har tvingats sätta medlemsstopp både 2019 och 2020. Inget talar för minskat intresse 2021 så vi kommer att sätta ett tak på ca 50 medlemmar även i år.


Om man uppfyller kravet på tidigare keramikerfarenhet så kan man fr.o.m 1 januari 2021 kan man skaffa verkstadsbehörighet till keramiken till dess att platserna tar slut.
Man kan endast skaffa verkstadsbehörighet till keramiken via kontoret under deras öppettider, ej online.
När platserna tar slut kan man skriva upp sig på en kölista som gäller för 2021, denna lista finns på kontoret. Man kan endast köpa verkstadsbehörighet till sig själv, inte till icke närvarande personer och samma sak gäller uppskrivning på kölistan.


Som medlem kräver vi att man är aktiv minst 1 gång/månad och att man hjälper till i verkstaden, enl. vår uppgiftslista, minst 1 gång/kvartal. Om man ej uppfyller dessa 2 krav, eller bryter mot andra regler, så blir man av med sin verkstadsbehörighet för att lämna plats åt andra medlemmar på vår kölista.