Anmälan av personal

Anmälan av personal

Om du som medlem, kund eller utomstående har uppmärksammat några problem gällande personalen t.ex. dåligt bemötande, dåligt utförande av arbete, trakasserier osv. så kan du anmäla det här så kommer Personal-Utskottet att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Om du inte fyller i kontaktuppgifter så kan det bli svårare att lösa problemen då det kan uppstå kommunikationsfel som behöver återkoppling.