Kulturföreningen Bokcafét

Bokcafét i Jönköping är en partipolitiskt obunden kulturförening med socialistisk grundsyn.

Vårt syfte är främst att till låga priser förmedla intressant litteratur, med vår verksamhet, som bland annat inbegriper föredrag och studiecirklar, vill vi stimulera självständighet, kritiskt tänkande och egna initiativ. Bokcafét i Jönköping vill verka för solidaritet mellan förtryckta grupper, för ett klasslöst samhälle.

Enklast får du tag i våra böcker och övriga varor genom att besöka vår lokal på Kulturhuset i centrala Jönköping, eller se webbshoppen(www.bokcafet.se)