Bli medlem

  • Föreningen Kulturhuset som driver Kulturhuset i Jönköping är en ideell medlemsförening. Makten över Kulturhuset ligger alltså hos medlemmarna.
  • Genom medlemskap får du möjlighet att delta och rösta på föreningsmötena i Kulturhuset. Föreningsmöten hålls vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten.
  • Styrelsen består för tillfället av nio personer, varav fem är ordinarie och fyra suppleanter.
  • Medlemskap kostar 50 kr/år om du är under 25 år. 100 kr/år om du är över 25 år. Medlemskap löser du enklast i Nyfiket under öppettiderna.
  • Varje verkstad kostar 100 kr/år
  • Har du frågor kring medlemskap, föreningen och liknande? Prata med Jon på kontoret eller skicka ett mejl till styrelsen@kulturhusetjonkoping.com
  • Föreningar kan också bli medlemmar, medlemsföreningar, i Föreningen Kulturhuset. De har dock ingen rösträtt på föreningens möten, men viss rabatt på lokalhyran.