Kulturhusfonden

Kulturhusfonden

Vi har nu under flera år varit utsatta för attacker från politiker som vill begränsa vår verksamhet, och stänga ner vissa specifika verksamheter. För att vi i framtiden ska vara oberoende av politikernas nyckfullhet och tokiga upptåg strävar vi efter ökat oberoende av kommunen.

Vi kommer att med alla medel försöka att i första hand behålla det huset vi har idag – men om detta inte skulle funka och allt annat skiter sig, planerar vi att köpa ett annat hus så att all den verksamhet som Föreningen Kulturhuset i Jönköping står för idag kan leva vidare. Vi startar nu därför en fond för att samla in pengar så att vi ska kunna köpa oss ett hus! Beställ flyers och inbetalningskort från oss för att hjälpa oss att sprida ordet om vår fond – och prata med alla du känner.

Vill du stödja oss ekonomiskt?
Du kan sätta in pengar på fondens konto!
Bankgiro: 176-4778

Du kan även lämna donationer direkt i Nyfiket eller genom att kontakta någon på kontoret. 036-19 01 81