Föreningen

Om vår förening

Kulturhuset drivs sedan starten för över 30 år sedan av en ideell medlemsförening, Föreningen Kulturhuset. Beslutsprincipen är en person – en röst och medlemskap kan sökas av alla som stödjer föreningen och dess verksamhet. Det är bara enskilda personer som har rösträtt på föreningsmötena, även om också föreningar kan bli medlemmar.

Föreningen har årsmöte två gånger per år, höst och vår. Mellan föreningsmötena är det en styrelse på fem personer som är ansvarig för den dagliga driften. Alla medlemmar har rätt att närvara på styrelsemöten. Jönköpings Kommun har sedan 1998 tre adjungerade platser i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Föreningen har kritiserats eftersom medlemsföreningarna inte har rösträtt. Frågan diskuterades mycket ingående redan vid starten för 30 år sedan. Redan då var man överens om att inte skapa ett föreningarnas hus, utan ville istället ha ett Kulturhus för den föreningslösa ungdomen. Man insåg risken med att föreningarna skulle kämpa mot varandra om resurserna, istället för att se till helheten. Risken med att få ett kulturhotell, istället för ett levande Kulturhus.

Medlemskap

  • Föreningen Kulturhuset som driver Kulturhuset i Jönköping är en ideell medlemsförening. Makten över Kulturhuset ligger alltså hos medlemmarna.
  • Genom medlemskap får du möjlighet att delta och rösta på föreningsmötena i Kulturhuset. Föreningsmöten hålls vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten.
  • Styrelsen består för tillfället av nio personer, varav fem är ordinarie och fyra suppleanter.
  • Medlemskap kostar 50 kr/år om du är under 25 år. 100 kr/år om du är över 25 år. Kan du lösa här på hemsidan eller nere hos oss på kontoret.
  • Har du frågor kring medlemskap, föreningen och liknande? Prata med Jon på kontoret eller skicka ett mejl till styrelsen@kulturhusetjonkoping.se
  • Föreningar kan också bli medlemmar, medlemsföreningar, i Föreningen Kulturhuset. De har dock ingen rösträtt på föreningens möten, men viss rabatt på lokalhyran.

Styrelsen

Föreningen Kulturhusets styrelse är ansvariga för driften av Kulturhuset mellan föreningsmötena. Styrelsen består för tillfället av fem personer, fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Utöver detta har Jönköpings Kommun tre adjungerandeplatser i föreningens styrelse.  Styrelsen träffas ungefär en per månad. Alla medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten.