Extra föreningsmöte

Hej alla medlemmar,

Styrelsen i Föreningen Kulturhuset kallar till extra-insatt föreningsmöte söndagen den 23 maj kl 14:00.

Även om våra årsmöten inte omfattas av pandemilagen ska vi som förening genomföra föreningsmöten så smittsäkert så möjligt. Därför hålls mötet digitalt via Zoom. Du deltar på mötet genom att klicka på zoom-länken. Länken till mötet kommer mailas ut till alla medlemmar senast den 16 maj, tillsammans med samtliga mötesbilagor.

Under mötet kommer de här frågorna att tas upp:
•    Fyllnadsval till styrelsen
•    Information om den nya keramikverkstaden i Huskvarna

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen