Svar på tal

Kulturchefen Ella Fronzcak säger att förhandlingen är inne i ett känsligt läge och att hon vill respektera Föreningen Kulturhuset och att det finns en överenskommelse att inte prata om annat förrän frågan personalövergång och hyresavtalet är löst.

För att uttrycka det kortfattat så finns det ingen överenskommelse, kommunikationen är kass och det känsliga läget är något som får står för Ella.

En lite längre förklaring är att kommunen sagt att det vi gör är skit, sagt upp vårt hyreskontrakt och vill ta ifrån oss makten över den verksamhet som vi byggt upp och utvecklat under 30 år. Nu vill Kulturchefen och politikerna att vi ska visa välvilja och samarbeta efter deras maktövertagande och vara med och driva verksamheten åt dom.

Vi har överklagat och kommer att överklaga alla deras beslut, eftersom vi anser att de i grunden är ett hån mot allt det arbete alla människor lagt ner under alla dessa år i Kulturhuset.

Vi har sagt att vi inte tänker diskutera något annat förrän kommunen löst frågan om Kulturhusets anställdas framtida försörjning.

Vi kommer att motarbeta alla kommunens illvilliga satyg på alla sätt vi kan, inte för att vi vill eller tycker det är roligt, utan eftersom politikerna genom sitt agerande inte ger oss något annat val.
Vi litar helt enkelt inte på att politikerna står för en kultur som gynnar alla oss som är aktiva i Kulturhuset idag, utan istället, i värsta fall, kommer leda till ett släkt, mörkt och stängt kulturhus efter årssiftet.

Anna Mårtensson säger att samarbetet mellan Kommunen, Kulturförvaltningen och Föreningen Kulturhuset inte fungerar.

Under det gångna året har UngKulturMöts, Jönköpings Kommuns största kulturarrangemang riktat till ungdomar, flyttat tillbaka från Spira till Kulturhuset. Samma helg genomfördes länsfinalen av MusikDirekt på Kulturhuset.

När KulturDagNatt, Jönköpings Kommuns största egna kulturarrangemang, genomfördes i helgen presenterade Kulturhuset fler programpunkter än exempelvis kommunala Stadsbiblioteket eller Länsmuseet och för den delen Jönköping Kommuns kulturella flaggskepp Kulturhuset Spira.

Scenkonstbienalen var i år förlagd till Jönköping. Det är en vecka då alla Sveriges största scenkonst/teateruppsättningar spelas upp och staden bokstavligen ockuperas av teater, scenkonst och performance. Aktivister från Kulturhuset hjälpte till, stöttade, vaktade och var med och genomförde bienalen, inte bara vid saker som var förlagda till Kulturhuset utan även utanför.

Anna Mårtensson säger att Föreningen Kulturhuset inte ska ha ensamrätt till Kulturhuset.

Förutom ordinarie och regelbunden verksamhet, är detta några av de grupper, föreningar eller organisationer som Föreningen Kulturhuset samarbetat med eller som haft verksamhet i Kulturhuset hittills i år:

Jönköping Qom Ut, Asylstafetten, Amnesty International, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Graffitti saved my life, Parkinsson föreningen, Hallbybollen, Pannkakskyrkan, Postens Seniorer,
Albanska Föreningen, Tändstickslabbet, Shanti Mela, Vulkanteatern, Afro Nation, Ung Vänster, Teater I, Poste Ristante, Teater Trixter, Svenska Mästerskapen i Warhammer Fantasy Battle, Lerfestivalen, Somaliska Föreningen, RF Svavel, Kollektivet Svartmyra, Arrangtörerna, Outline / Allmogefönster

Studieförbundet Bilda, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Arbetarnas Bildnings Förbund (ABF), Ungdomen Nykterhets Förbund (UNF), Hyresgästföreningen, Iogt-Nto, Film i Jönköpings Län, Scenkonstbiennalen, Jönköpings Studentkår, Kommunal,
Jönköpingsfesten, Svenskt Sportforum

Jönköpings Stadsbibliotek, Jönköpings Folkrörelsearkiv, Kulturskolan
Tekniska Kontorets kräftskiva, Junedalskolan, Skandinaviska Handels Huset, Stadsbyggnadsvisionen, Plusgymnasiet, Ljud och Bildskolan, UngKulturMöts, Landstinget, Mullsjö Folkhögskola, Gävle Folkteater, Jönköpings Kommun Fritid, Jönköpings Kommun Kultur

Den nya Kulturchefen Ella Fronczack säger att vi obstruerar och motarbetar kommunens övertagande. Att vi inte samarbetar.

Vi har hittills haft tre möten inbokade med henne. Dessa har antingen skjutits upp eller ställts in av Ella. Till det första, och enda mötet vi hittills genomfört, kom hon utan mandat att förhandla. När vi tog upp frågan om övergång av anställningar för Kulturhusets vaktmästare och städerska fick inga svar. Frågan om anställningarna skulle diskuteras på vårt senaste möte den 12 september, då även de anställdas fackliga representanter skulle medverka. Detta möte ställdes i av Ella in med två dagars varsel.

Kulturförvaltningen skriver att man ska ta bort medlemstvånget om kommunen tar över.

Den som vill kan bli medlem i Föreningen Kulturhuset och på så sätt få rösträtt och möjlighet att vara med och ta ansvar för den övergripande verksamheten. Det finns i dagsläget inget tvång varken för enskilda, föreningar eller grupper att bli medlemmar i Föreningen Kulturhuset.

Faktum är att de flesta första kommer in i verksamheten och först därefter blir medlemmar. Av de drygt 130 personer som deltog i vår öppna enkätundersökning var endast 20% medlemmar i en förening i Kulturhuset.

Föreningar kan ansöka om att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Detta gynnar i första hand föreningar med regelbunden verksamhet då det i första hand innebär kraftigt reducerade lokalhyror.

Mats Green säger att Kulturhuset ska öppnas upp och demokratiseras.

När Jönköpings Kommun förra året genomförde Jönköping Open, deras eget arrangemang för öppenhet, demokrati och tolerans, var öppningsanförandet förlagt till Kulturhuset.

När vi genomförde var egen utredning skrev en överväldigande majoritet att det var just öppenhet, den trevliga atmosfären och att du träffar så mycket olika människor som gör att de älskar Kulturhuset.

Jönköpings Kommun vill att Kulturhuset ska rikta sig till ungdomar i åldern 15-25 år.

Jönköpings Kommun har stora problem med att aktivera och engagera ungdomar i åldern 15-25 år. Kommunen vill att Kulturhusets verksamhet ska rikta sig till denna

Kulturhuset verksamhet riktar sig idag inte bara till ungdomar utan omfattar istället alla åldersgrupper. Trots detta visade det sig i undersökningen NNN att fler ungdomar i åldern har besökt Kulturhuset än som besökt exempelvis en av Jönköpings Kommuns fritidsgårdar, Ungdomens Hus eller den kommunalt drivna mötesplats Brunnen den senaste månaden. Alltså de verksamheter som specifikt riktar sig till just ungdomar.

Majoriteten av de som valdes in i Föreningen Kulturhusets styrelse på vårmötet tidigare i år är under 25 år.

UngKulturMöts – Hugo Ranerås
KulturDagNatt – Sara Klaesson
Scenkonstbienalen – Alf NN