Styrelsen

Styrelsen i Föreningen Kulturhuset är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Styrelsen har tre olika utskott: arbetsutskottetekonomiutskottet och personalutskottet. Utöver detta finns en rad olika arbetsgrupper och ansvarsområden.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum en gång per månad. Jönköpings Kommun har sedan 1998 rätt att ha tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Vill du vara med och möjliggöra och utveckla verksamheten på Kulturhuset?

Nu är det grejer på gång efter ett år av undantag! Är du intresserad av att vara med och driva en av de största mötesplatserna för Jönköpings fria kulturliv? Vill du få erfarenhet av att sitta i en föreningsstyrelse? Eller du kanske har erfarenhet att bidra med?

Är du intresserad? Eller om du bara har frågor och funderingar kring styrelsearbetet? Hör av dig till oss i valberedningen genom att skicka ett mejl till val@kulturhusetjonkoping.se