Sammanfattning av nuläget

Den 27 mars 2012 höll kommunalråden Mats Green (M) och Anna Mårtensson (FP) en presskonferens i Kulturhuset där de förklarde att samtliga föreningar i Kulturhuset skulle kastas ut. De körde då över kulturnämndens tidigare beslut samt cheferna på samtliga kommunala förvaltningar. Ingen av de berörda föreningarna var inbjudna eller hade ens informerats i förväg utan fick det hela serverat via media. Anledningen sa de var att de inte var nöjda med den typ av  kultur som Kulturhuset står för.

Ett år senare, den 25 april 2013, röstar de borgerliga majoriteten i Jönköpings kommunfullmäktige efter mycket liv, skriverier, utredningar, demonstrationer och politiska utspel för ett kommunalt övertagande av Kulturhuset. Kulturhuset då sedan starten drivits av en ideell medlemsförening där den grundläggande principen är en person – en röst.

Kulturhuset kom till 1982 efter en lång kamp som innefattade såväl namninsamlingar och demonstrationer som gatuteater och husockupationer. Till slut tvingades politkerna ge med sig och det blev starten på en hittills 30 år lång historia av en brokig verksamhet som sannerligen upplevt både de mörkaste och väldigt fina perioder.

Det har hittills organiserats ett tiotal demonstrationer, en tidning har producerats som tryckts i 10 000 ex, föreningen har gjort en egen 38-sidig utredning, det har debatterats, samlats in namn, delats ut flyblad, beslut har överklagats och media har kontaktats.

Idag står Föreningen Kulturhuset starkare än på länge med ökande verksamhet, en växande ekonomi och med massor av spännande projekt på gång.

Trots att de borgerliga politikernas hetskampanj nu pågått i över fyra år, två omfattande kommunala utredningar genomförts och den borgerliga majoriteten för ett och ett halvt år sedan röstade för en kommunalisering har de fortfarande inte kunnat presentera någonting vad det gäller finansiering, verksamhetsdrift eller plan för hur den ska fortsätta. Jönköpings Kommun har sagt upp avtalet med Föreningen Kulturhuset om menar att de ska ta över vid årskiftet 2014/2015.

Föreningen Kulturhuset och alla som stödjer verksamhet kämpar emot på alla tänkbara sätt. Kom och var med oss i kampen för ett fritt och medlemsstyrt Kulturhus i Jönköping du också! Här kan du läsa vad du kan göra och våra krav.