Verket, Umeå

Det pratas mycket om “armlängds avstånd” inom kulturpolitiken. Kortfattat: politikerna ska inte vara inne och detaljstyra kulturell verksamhet. Historien har nämligen visat att många politiker har en svårtyglad vilja att ständigt sätta ekonomisk lönsamhet först – ofta på bekostnad av konstnärlig kvalitet, kulturell tillgänglighet, demokrati, rättvisa och ett värdigt samhälle att leva i. Därav principen “armlängds avstånd” eller håll tassarna borta!

I Jönköping ser det tyvärr annorlunda ut.  Det fria kulturhus som Jönköpingsborna kämpade till sig för 30 år sedan vill politikerna nu göra om till något helt annat. Föreningarna som idag huserar där – till exempel Folkets Bio, Vulkanteatern, Bokcaféet, Bosniska kulturföreningen och medeltidsföreningen Juneborg –  ska slängas ut och ersättas med… ja med vad? Läser man rapporteringen från den två år långa konflikten träder en tydlig bild fram. Politikerna vill inte ha den besvärliga, ifrågasättande kulturen kvar. Istället pratar kommunstyrelsens moderata ordförande Mats Green om “kulturentreprenörer”.

Jönköpingspolitikerna kringår principen om armlängds avstånd och försöker helt enkelt detaljstyra en verksamhet som de inte tycker om. Ännu är kampen inte över, den 28 februari tar kommunfullmäktige beslut i frågan och vi på Verket uppmanar alla att ge Jönköpings Kulturhus allt stöd!