26/5 – Vårmöte

Den 25 maj kl. 14:00 är det dags för Vårmöte! Detta är ett årsmöte där alla som är aktiva och intresserade av verksamheten i Kulturhuset är välkomna och där medlemmar i Föreningen Kulturhuset har rösträtt. Medlemskap går att lösa på plats om någon skulle ha glömt det 🙂

Under vårmötet kommer föreningens ekonomi att redovisas, alltså vad som görs med våra gemensamma pengar, vi ser tillbaka på 2018 års verksamhet, diskuterar inskickade motioner, alltså förslag som medlemsmötet kan fatta beslut utifrån eller be styrelsen att arbeta vidare med. Motioner skickas in till styrelsen senast 10 dagar innan vårmötet (2/5 alltså). Under årsmötet väljer vi också med ledamoter till förenings styrelse.

Exempel på motion: Bakgrund: Det vore fint med ett växthus utanför kulturhuset. Förslag: Att en arbetsgrupp bestående av mig och två kamrater skapas & tittar ut en lämplig plats och tilldelas en budget för detta.
Eller kolla på mallen på Kulturhusets wiki.sida

Kommer såklart finnas gott fika på plats. Vi ses i Nyfiket!