16/10 Jämställd Mötesdemokrati

Välkommen till Kulturhuset den 16 oktober kl.13:00!

Vill du våga ta mer plats för att uttrycka din åsikt på möten?
Vill du lära dig om hur du får mer inflytande i föreningen?
Vill du bidra till att våra årsmöten har ett mer jämställt och tryggt klimat?

Kom på vår träff om jämställd mötesdemokrati för tips och tricks om mötesteknik, medlemsinflytande och hur vi skapar en konstruktiv mötesmiljö där vi tillsammans bygger
Jönköpings Bästa Kulturhus™!