Demokratisering & Rörelse 2-4 mars

Vad skulle du vilja ändra på, om du fick vara med och bestämma?

Du är expert på det som berör dig i din vardag – därför borde du få vara med och påverka de beslut som påverkar dig!

Helgen den 2-4 mars arrangeras ett forum där du få ta del av nya, aktuella exempel och konkreta metoder på hur du kan vara med och påverka staden, bostadsområdet eller orten du bor i.

Här hittar du Demokratisering & Rörelses hemsida

Här hittar du Demokratisering & Rörelse på facebook

Använd hashtagen #omvibestämmer

Program

FREDAG

17:00 Dörrarna öppnar
17:30 Panelsamtal

LÖRDAG

09:00 – 10:00 Frukost
10:00 – 10:20 Inledning
10:30 – 12:30 Tillgänglighet & utveckling
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Demokrati & deltagande
16:30 – 18:30 Ekonomi & inflytande
18:30 – 23:00 Underhållning

SÖNDAG

09:00 – 10:15 Frukost
10:30 – 12:30 Panelsamtal – Från mobilisering till organisering till fördjupad demokrati
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Workshop – Från mobilisering till organisering till fördjupad demokrati
16:30 Avslutning

Teman

Tillgänglighet och utveckling

Tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt är avgörande för möjligheten att kunna delta i olika aktiviteter. Tillgänglighet kanske också handlar om att grundläggande service, som en skola eller livsmedelsbutik, finns i närområdet till där du lever och bor. Och ibland kanske det handlar om huruvida information kring saker som berör dig finns tillgänglig eller inte, på ditt språk eller det sätt som du kan ta till dig den om du exempelvis har en funktionsnedsättning.

Vad innebär utveckling och tillgänglighet för dig? Hur skulle du vilja att samhället utvecklas för att göra det mer öppet och tillgängligt för alla? Vilka är viktiga frågor för dig när det gäller samhällets utveckling, både i stort och smått.

Demokrati och deltagande

Grunden för deltagande är att alla har möjlighet att bidra och göra sin röst hörd. När fler personer deltar kommer nya idéer och erfarenheter att forma de beslut som tas. På så sätt kan fler vara med och påverka utvecklingen, både i enskilda frågor och i samhället i stort.

Vilka möjligheter finns att påverka i dagsläget? Räcker dessa eller behöver de utvecklas för att öka möjligheterna till aktivt deltagande i samhället? Kanske har du egna idéer och tankar kring redskap och metoder som skulle kunna användas för att fördjupa demokratin och öka delaktigheten redan idag?

Ekonomi och inflytande

På flera platser i världen, i Madrid liksom i Nässjö, pågår experiment med att involvera invånarna i den ekonomiska planeringen. Staden Madrid har i år har avsatt en miljard kronor i ett första försök att demokratisera ekonomin.

I Nässjö genomförs just nu försök med deltagande budget där medborgarna i småorterna runtomkring fått en pott på 500 000 kr, i varje ort att besluta gemensamt kring.

Samtidigt håller en grupp i Göteborg på att utveckla verktyg där du direkt via din telefon eller datorn ska kunna delta, lägga förslag och rösta om beslut som ska tas i din ort, stad eller i din kommun.

Hur har de gått tillväga? Vad har funkat? Vad kan bli bättre? Och vilka är möjligheterna i framtiden?

Workshops

  • Samtal om vattenförsörjning
  • Prova på det digitala demokrativerktyget Consul
  • Medborgarförslag – vad vill du förändra?
  • Medborgarbudget – vad ska resurserna användas till?
  • Hur fungerar lokala utvecklingsplaner?
  • Feministiskt stadsplanering