3/6 Extra Föreningsmöte!

Välkomna på extra föreningsmöte den 3/6 kl.14:00 i Nyfiket på Kulturhuset.
Tänk på att komma i god tid om ni vill lösa medlemskap.

Kallelse med bilagor har skickats ut till medlemmars mailadresser.