5/9 Loppis

Den 5 september kommer vi äntligen börja med inomhus loppis igen.

Upplägget kommer vara om vanligt, förutom att det kommer vara covid-19 anpassat.

Tid: 9.00-13.00

Ang. Covid-19:

I lokalen kommer det sammanlagt få vistas 50 personer. Vi kommer ha möjlighet till 20 säljare.

Viktigt att vi håller avstånd och respekterar varandra!

Mer info kommer.