Poster for the event with information about dates, the website with information and time and place for the local meet up.

7/11 [INSTÄLLT] Nordic Labour Film Festival

Tyvärr måste vi, på grund av de nya corona-restriktionerna, ställa in den lokala träffen på Nyfiket under Nordiska Arbetar Filmfestivalen.

Vi uppmanar istället alla intresserade att följa festivalen på nlff.se där hela festivalens innehåll läggs upp under fredagen.

Det kommer även dyka upp flera intressanta föredrag och workshops under helgen som vi hoppas att ni vill delta på!

I samband med Nordiska Arbetar Filmfestivalen arrangeras en lokalträff på Kulturhuset i Jönköping med filmvisning, käk och samtal! Filmer, samtal, workshop, mat och fika.

Klockan 14-21, 7e november 2020 i Teaterbion och Nyfiket på Kulturhuset.

=== IN ENGLISH ===

In connection to the Nordic Labour Filmfestival a local meetup is taking place! Movies, talks, workshop, food and fika, 7th of november, 14:00-21:00 in Nyfiket and Teaterbion at Kulturhuset.

=== PROGRAM ===

★ 14:00 FILM: Ditching the Fear (Teaterbion) ★
★ 15:30 WORKSHOP: Besegra apatin (Nyfiket) ★
★ 16:00 Internationellt Kortfilmspaket (Teaterbion) ★
★ 17:45 FILM: The World According to Amazon (Teaterbion) ★
★ 19:30 FILM: Union Leader (Teaterbion) ★

All movies are in english or with english subtitles.

Poster for the event with information about dates, the website with information and time and place for the local meet up.
Poster for the event. NOTE: The event ends at 21:00, not 19:00.


(English presentations below)
=== PRESENTATIONER ===

★ FILM: Ditching the Fear

★Sedan 2008 har ovanliga saker hänt i norra Italien. Företag, den politiska klassen och media har använt den ekonomiska krisen för att undergräva arbetarnas rättigheter, och lyckats. På andra sidan har ett livligt och starkt motstånd bildats i den nedre delen av löneskalan. Av alla människor är det de med osäkra anställningar och till stor del migrerande arbetarna i logistiksektorn som genom solidaritet och effektiv organisering har lyckats övervinna sin isolering och förnedrande arbetsförhållanden. En kamp som inte bara har förändrat deras arbetsvillkor utan även påverkat hela deras liv. Filmen visas i samarbete med labournet.tv.

Dokumentär | 87 min | Regi: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Språk: italienska | Undertexter: engelska

★ WORKSHOP: Besegra apatin

★Stångar du dig blodig för att få folk att engagera sig? Då är den här workshopen för dig. Hör framgångsrika historier om hur andra har förändrat sina arbetsplatser och vänt apati till handling. Lär dig verktyg för praktisk organisering för att engagera dina medarbetare, agera och nå resultat.

Längd: 120 min | Språk: Engelska // Simultantolkning till svenska
Deltagare: Bianca Cunningham från media- och organisationsprojektet Labor Notes.

★ FILM: The World According to Amazon

★En utforskning av Amazons affärsmodeller och praxis, från starten till idag.”Allt, just nu”. Genom att använda den digitala revolutionen för att styra konsumenter till ett kompulsivt betende av att direkt tillfredsställa sina behov, har Amazon byggt den största marknadsplatsen i mänsklighetens historia. Amazons “moln”-tjänst, kanske inte den mest kända delen av den kommersiella krigsmaskinen, är nu en oumbärlig del för att internet ska fungera. Jeff Bezos, den rikaste mannen i världen, hävdar att han har omdefinierat begrepp som handel och arbete. Och efter att ha erövrat jorden siktar han nu mot månen.

Dokumentär | 78 min | Regi: Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 2019 | Språk: franska, engelska, danska | Undertexter: engelska

★ FILM: Union Leader

★Utlämnad åt sitt öde som arbetare i en ökänt skurkaktig kemifabrik, inser Jay att han inte bara måste hitta ett sätt att försörja sin familj utan också övervinna de djupa sociala och juridiska orättvisorna i systemet. En bollywoodfilm om facklig kamp.

Bollywood spelfilm | 106 min | Regi: Sanjay Patel | 2017 | Språk: hindi | Undertexter: engelska
————————————-
=== PRESENTATIONS ===

★ FILM: Ditching the Fear

★Since 2008, unusual things have been happening in northern Italy. Companies, the political class and the media are using the onset of the economic crisis to further undermine workers’ rights. They have succeeded in this up until now. On the other side, a lively and strong resistance has been forming at the bottom end of the wage scale. Of all people, it is the non-permanent and largely migrant workers in the logistics sector who have, through solidarity and effective organising, been successful in overcoming their isolation and degrading working conditions. A struggle that hasn’t just changed their working conditions but has changed their whole lives. The film is screened in collaboration with labournet.tv.

Documentary | 87 min | Director: Rosa Cannone, Johanna Schellhagen | 2015 | Language: Italian | Subtitles: English

★ WORKSHOP: Beating Apathy

★Are you beating your head against the wall trying to get people involved? This workshop is for you. Hear success stories about how others have turned their workplaces around and turned apathy into action. Learn practical organising tools for engaging your co-workers, taking action, and getting results.Duration: 120 min
Language: English // Simultaneous translation to Swedish. Participant: Bianca Cunningham from the media and organizing project Labor Notes.

★ FILM: The World According to Amazon

★An exploration into Amazon’s business models and practices, from its inception to present day. “Everything, right now”. By riding the digital revolution and betting on compulsive buying and immediate needs, Amazon has built the largest supermarket in the history of mankind. Perhaps not the best known part of the commercial war machine, Amazon’s “cloud” is now essential today to the functioning of the Internet. Richest man in the world, Jeff Bezos claims to reform the concept of trade and labour. And after having conquered the Earth, he is now aiming for the Moon.

Documentary | 78 min | Director: Adrien Pinon, Thomas Lafarge | 2019 | Language: French, English, Danish | Subtitles: English

★ FILM: Union Leader

★Resigned to his fate as a worker in a notoriously villainous chemical plant, Jay realizes that he must not only find a way to support his family, but also overcome grave social and legal injustice in the system. A bollywood film about union fights.
Bollywood feature | 106 min | Director: Sanjay Patel | 2017 | Language: Hindi | Subtitles: English
————————————-
Arrangörer: Bokcafét i Jönköping och Kulturhuset med stöd av NBV