Enkät angående fastighets-översyn för Kulturhuset i Jönköping

Denna enkät riktar sig mot dig som är medlem i Kulturhuset i Jönköping för att få en bredare överblick i vad medlemmarna tycker kan förbättras med våra lokaler.