7/2 Föreläsning om strejken – Hamnarbetarförbundet

Kom på föreläsning med Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Röner om hur konflikten mellan APM Terminals Gothenburg och Hamnarbetarförbundet ser ut i nuläget och vad strejken faktiskt innebär.

VAR? Bokcafét, Svavelsticksgränd 7
NÄR? 18:00, 7:e februari

Samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och Hamnarbetarförbundet