Hack for democracy! 9/12

[English below]

Välkommen till ett demokati-hackathon för att jobba med open source-projektet CONSUL, den mest använda Ruby-plattformen just nu och världens största medborgarplattform.

CONSUL används av ett 50-tal städer globalt, bland andra Madrid och Buenos Aires, för att hantera medborgarbudgetar, omröstningar och medborgarförslag från miljontals människor.

Målet för hackathonet är att utforska hur CONSUL kan anpassas för Sverige genom att installera, testa, anpassa och översätta systemet.

Du som är kodare, Ruby-utvecklare, politiskt intresserad eller bara nyfiken är välkommen att vara med i någon av de tre workshop-spåren som kommer att pågå parallellt under dagen:

* Workshop i att installera och utveckla CONSUL
* Workshop i CONSUL som användare
* Översätta CONSUL till svenska

Här kan du läsa mer om Consul

Facebook-event

Hackathonet äger rum på Kulturhuset, lördagen den 9e december, klockan 11:00-18:00.Petter Joelson som handleder hackathonet har arbetat med dokumentation och installationsprocessen för CONSUL tillsammans med utvecklingsteamet från Madrid stad. Han är medgrundare av Digidem Lab och har tidigare drivit en webb- och kommunikationsbyrå.

Digidem Lab är ett resurscenter och labb för deltagande demokrati med ny teknik. Vi samlar aktivister, forskare, programmerare, designers och alla som tror att en annan värld är möjlig, för att skapa metoder och verktyg för morgondagens deltagande demokrati.


Arrangör: Multiversitetet i samarbete med DigidemLab, Kulturhuset och NBV.

————————–————————–————

Welcome to a hackthon for democray with the open source-project CONSUL, the most used Ruby-plattform today and the worlds largest citizen-plattform.

CONSUL is used by around 50 cities globaly, among them Madrid and Buenos Aires, to handle participatory budgets, referendums and citizen proposals from millions of people.

The goal for this hackathon is to explore how CONSUL can be adapted for Sweden by installing, test, adjust and transate the system.

You who are coders, Ruby-developers, politically interested or just curious is welcome to participate in our workshops that will run parallell during the day:

* Workshop on installing and developing CONSUL
* Workshop on handling CONSUL as a user
* Translate CONSUL into Swedish

You can read more about Consul here

Facebook-event

The Hackathon will take place at Kulturhuset, saturday on the 9thof december, between 11:00-18:00.Organizer: The Multiversity in cooperation with DigidemLab, Kulturhuset and NBV.