Info om taggarna

Många av våra medlemmar har hört av sig och haft problem med sina taggar på senaste tiden. Problemen kan bero på två olika saker.

Dels strular själva systemet lite så att medlemmar behöver blippa och slå sin kod på några av innerdörrarna (nyfiket & verkstäderna bl.a.). Om panelen blinkar grönt men dörren är låst – slå din pinkod.

Dessutom har det skett en genomgång av taggsystemet och vilka medlemmar som har vilka rättigheter. Medlemmar har tillgång via nyckeltaggen till olika delar av huset utifrån vilka grupper de är del av eller aktiva i. Det är möjligt att någons rättigheter försvunnit under rensningen, antigen av misstag eller utifrån dåligt uppdaterade listor om t.ex vilka som gått nyfiket-introduktionen eller är med i någon av våra medlemsföreningar.

SÅ, OM DU HAR BLIVIT AV MED RÄTTIGHET SOM DU SKA HA OCH BEHÖVER, SÅ KONTAKTA KONTORET SÅ LÖSER VI DET!!! Men kom ihåg att först testa med att uppdatera din tagg eller prova att också slå din pinkod.