Kallelse till extrainsatt föreningsmöte 21 maj klockan 1300 (3)