Kulturhuset söker vikarie som operativ samordnare, 50-60%

Tjänsten som operativ samordnare innebär att du har det övergripande ansvaret för lokaler, bokningar, samt loppisen på Kulturhuset.

Det innebär bland annat att:

* Ansvara för att Kulturhusets bokningssystem (kalender och loppis) fungerar och är uppdaterat med aktuell information.

* Ansvara för att lokalerna är iordningställa och i det skick som hyresgästen rimligen kan förvänta sig enligt avtal, samt att hyresgästen är informerad om relevanta regler och policys i Kulturhuset.

* Ansvara för loppisbokningen samt att borden ställs upp innan loppisen och att det städas efter den.

* Med stöd av Administrativ Samordnare hålla kontoret öppet vid angivna öppettider.

* Ansvara för att lämplig jour tillsätts och informeras.

* Ansvara för att kalendariet och information på hemsidan är uppdaterat med korrekt information.

Tjänsten är fyra timmar per dag fyra dagar i veckan under maj och augusti. Fyra timmar per dag, fem dagar i veckan under juni och juli. Det kan även finnas möjlighet till vikariat på torsdagar redan nu.

Du som söker bör känna till Kulturhusets verksamhet sedan tidigare. Du bör vara förhållandevis insatt i hur organisationen fungerar och vilka regler och rutiner som finns.

Då sommaren är en lugn period ser vi gärna att du föreslår något område där du kan vara med och utveckla verksamheten eller organisationen i Kulturhuset!

Lön enligt kollektivavtal.

Skicka in din ansökan till styrelsen@kulturhusetjonkoping.se senast den 10 april eller lägg den i brevlådan på anslagstavlan utanför kontoret!