Motionsverkstad 23 mars

Den 26 april är det dags för Föreningen Kulturhusets vårmöte!

Då kommer vi bland annat gå igenom verksamheten som varit det senaste året, diskutera större förändringar i föreningen och prata om framtiden.

Stora beslut som rör hela föreningen måste tas på detta möte och för att beslut ska kunna tas måste motioner skrivas.

Vi kommer därför ha en motionsverkstad under husmåndag den 23 mars. Då får ni hjälp med att skriva eventuella motioner till vårmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars.