Nya Lokaler= ny verksamhet?!

Nya Lokaler I Kulturhuset!
Sedan första juli 2018 så har två nya lokaler tillfallit kulturhuset- detta är då de gamla Juneborgs- och FN-förenings lokalerna. Ett beslut har tagits av styrelsen, efter förslag från medlemmar, om att bygga om en av lokalerna till ett öppet kontor som förvaltas som en öppen verkstad. Denna ombyggnation är i full gång och vi väntar med spänning på resultatet och att det ska börja kunna användas så snart som möjligt.

Därimot har vi inget beslut om vad som ska bli av den andra lokalen, och vi vädjar därför till er medlemmar och andra intressenter om förslag på vad man kan göra med den kvarvarande lokalen. Förslag har givits som T.ex: Syverkstad, bollhav och Dalahästsverkstad. Vi ser dock gärna att ni kommer med förslag och engagemang i denna nya spännande lokal!

Tack på Förhand för ert engagemang Med vänlig hälsning Styrelsen föreningen Kulturhuset Jönköping