Vill du bli Hustomte i Kulturhuset?

Nu startar vi Hustomte-projektet!

Hustomtar skulle vara personer som har omfattande kunskap och erfarenhet om hur i stort sett allt på Kulturhuset fungerar. De vet var grejer finns, hur de fungerar, rutiner, regler och är allmänt hjälpsamma när andra människor eller grupper vill arrangera saker eller nyttja husets resurser. Det lägger också grund för att vår nuvarande organisationsmodell ska fungera på lång sikt och över tid.

Hustomteprojektet knyter dessutom an till följande stycke i ”Manifest för kulturhus gamla brandstationen” som skrevs för över 30 år sedan:

Aktivera dom arbetslösa

Många av de människor som tvingas ut i arbetslöshet, hamnar ofrånkomligen utanför den gemenskap som arbets- och skolkamrater utgör. Vi vill inte att dessa människor ska sjunka ner i passivitet och missmod. I huset kommer vi att tillsammans skapa en meningsfull sysselsättning. Genom konkreta projekt hoppas vi kunna skapa många vettiga jobb.”

Enda skillnaden är att vi tar det ett steg längre, genom att dessutom utbilda folk i framtiden kan söka sig vidare till andra liknande hus och verksamheter eller parallellt hitta ett annat lönearbete vid sidan av engagemang i huset…

Vem som helst kan anmäla sitt intresse till att bli hustomte.

Riktlinjer för hustomte-projektet

* Att utbilda fyra-fem personer verksamma som hustomtar i Kulturhuset.

* Att engagemang i husets övriga verksamhet är ett krav.

* Att personer med stort engagemang ges förtur.

* Att nya hustomtar utbildas efter behov.

Syftet med hustomte-projektet

* Att utbilda folk till värdefulla resurser för huset och verksamheten

* Att skapa en hållbar långsiktig lösning för att understödja andras verksamhet i Kulturhuset.

* Att verka för att kunskap om hela Kulturhusets verksamhet struktureras och sprids på flera personer.

* Att möjliggöra för aktiva i huset att få dokumenterad arbetserfarenhet av sitt engagemang i huset.

Saker som är tänkt att ingå:

* Allmänt (rutiner, policys, nycklar, larm)

* Brandskydd och regler (utrymning, släckning, brandsäkerhet)

* Grundläggande ljudteknik (sätta upp och ställa in ett litet PA för sång eller tal)

* Grundläggande el-lära (byta proppar, felsöka enklare el-fel, byta kontakter osv.)

* Grundläggande IT och nätverk (fixa kopiatorn, internet, WIFI och annat)

* Grundläggande om hur Nyfiket fungerar (kassarutiner, städning och var grejer finns)

* Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen

* Jour-utbildning (festjour och helgjour)

Framtida möjligheter för hustomtar

Hustomtarna kan understödja och avlasta såväl anställda som styrelsen genom att ta hand om jour och annat arbete kring hyresgästers arrangemang.

Folk som hyr av oss skulle även kunna välja till hustomte till sin lokalbokning och då få en kompetent och välutbildad person som hjälper till med allt tekniskt och se till att det fungerar. Ersättning för detta tillkommer på hyran som går oavkortat till hustomten.

Utbildning blir förhoppningsvis också något som kan användas i framtiden för att söka lönearbeten på andra platser eller i liknande verksamheter.

Är du intresserad?

Mejla styrelsen på styrelsen@kulturhusetjonkoping.se eller lägg en lapp i brevlådan för att anmäla ditt intresse!