Uttalande från Styrelsen för Föreningen Kulturhuset, 2014-11-26

Uttalande från Styrelsen för Föreningen Kulturhuset, 2014-11-26

Vi är glada över att politikerna delvis backat så att Kulturhuset även framöver kan styras och drivas av en ideell förening. Vi så klart även glada över att allt det engagemang som folk lagt ner de senaste åren gett resultat och att detta påverkat även de partier som varit våra hårdaste motståndare.

En förutsättning för den verksamhetsutveckling som skett de senaste åren har varit att vi fritt och flexibelt kunnat nyttja lokalerna under nuvarande former. Utställningar, körsång, dans, rollspel, musik och konstprojekt har kunnat genomföras parallellt med varandra. Ibland till och med samtidigt – i samma lokal.

Förutsättningen för det breda engagemang som genomsyrar Kulturhuset idag är att beslutanderätten över verksamhet finns hos dem som deltar i den. Genom den den grundläggande demokratiska principen en person – en röst försöker vi tillsammans styra och driva Kulturhuset. Föreningen är bara den samordnande kraften. Verksamheten och alla de som är aktiva i Kulturhuset är vad som gör det så unikt.

Vi har utgått från att frågetecknen kring Kulturhusets framtid skulle vara lösta till nyår, så vi förväntar oss nu en konstruktiv och saklig dialog om hur verksamheten ska fungera på bästa sätt framöver.

/Styrelsen för Föreningen Kulturhuset