En hotad plats för fri och levande kultur (film om Kulturhuset)

Trots lite trasiga och lite knasiga, så försöker vi med knappa resurser men med mycket hjärta göra så gott vi
kan för att skapa en öppen och inkluderande verksamhet.