2013-01-03 – För ett medlemsstyrt Kulturhus!

Uttalande från Kulturhusets medlemsmöte, 2013-01-03

För ett medlemsstyrt Kulturhus!

Framtiden för Kulturhuset i Jönköping är osäker. Jönköpings Kommun vill säga upp Kulturhusföreningen och kommunalisera Kulturhuset. I snart två år har politiska utspel, mediadrev och kommunala utredningar av verksamheten avlöst varandra. Trots detta står Kulturhusföreningen starkare än på länge med ökande verksamhet och aktivitet, ett växande medlemsantal och en stark ekonomi.

Kulturhusföreningen bedriver en välfungerande, öppen och demokratisk verksamhet som baseras på deltagande, självaktivitet och medbestämmande.

Under det gångna året har Kulturhuset, inte bara fortsatt med ordinarie verksamhet, utan dessutom startat upp flera nya verksamheter i huset. I oktober arrangerades poesi-, film- och musikfestivalen SKRIET med tre scener och artister och besökare från hela södra Sverige. I slutet på november arrangerade Ungdomens Nykterhetsförbund i samarbete med Kulturhuset sitt första nattkafé för äldre ungdomar. Jönköpings Straight Edge har börjat med drogfria spelningar och en ny arrangemangsgrupp för större spelningar ligger också i startgroparna. Under hösten hölls även ett så kallat animé-konvent med 600 deltagande ungdomar i Kulturhuset, något som också lyftes fram med ett större bildreportage i lokal media.

Efter att Nyfiket ställts om till ideell drift har aktiviteten där ökat efterhand. Det omåttligt populära folkköket med öppen scen varje tisdag har nu hållit på i över ett år. Under våren började detta utvidgas med pizza på söndagar i samband med Folkets Bio, vilket fortsatt under hela hösten. Nyligen startade vi också DJs och pannkaksfik på måndagar, samt chill-lounge på onsdagar. Öppettiderna i Nyfiket utvidgas hela tiden efterhand som fler personer engagerar sig.

Den demokratiska grundprincipen i Kulturhuset har alltid varit en person – en röst. Att människor känner sig delaktiga och kan vara med och påverka verksamheten är en förutsättning för det breda engagemang och de tusentals timmar som människor lägger ner i Kulturhuset. Detta arbete möjliggör smålands största loppis, folkköket med öppen scen, gemenskap i jul, öppna snickeri- och keramikverkstäder, spelningar, föreställningar och mycket annan arrangemangsverksamhet. Vi i Kulturhusföreningen ser dessutom ett växande engagemang och en ökad medlemstillströmning.

När det gäller det ekonomiska läget har vi vänt situationen från ett underskott på hundratusentals kronor till det motsatta. Detta innebär att det därför kommer finnas resurser för exempelvis större arrangemang och utvidgad verksamhet samt nödvändiga renoveringar framöver.

Många som inte känner sig välkomna eller ens är önskvärda på andra platser eller i andra verksamheter är välkomna till Kulturhuset! Öppenheten, mångfalden och att alla är välkomna är en av grundpelarna i huset. Detta är också något som många pratar om när det gäller just Kulturhuset.

Ett kommunalt övertagande av beslutsfattandet i huset, skulle utarma medbestämmandet och göra att många verksamheter riskerar att helt försvinna.

Kulturhusföreningen gör det möjligt för oss att gemensamt bestämma över lokalerna, driften och verksamheten i Kulturhuset. Detta är grundläggande för vårt engagemang.

Välkommen till Kulturhuset du också!

/Kulturhusföreningens medlemsmöte, 2013-01-03