2013-04-29 – Uttalande, vårmötet

2013-04-29 – Uttalande Kulturhusets vårmöte

Jönköpings kommun, media och vissa politiker i Jönköping har under två och ett halvt år aktivt och öppet motarbetat och försöker nu förstöra den verksamhet vår förening bedriver i Kulturhuset i Jönköping. De har försökt anklaga oss för saker som vi inte bär ansvar för, de har ljugit och baktalat vår förening och vår verksamhet. Utspelen från politikerna har avlöst varandra och media har många gånger inte varit sena att haka på.

Som om inte detta vore nog har kommunfullmäktige nyligen tagit beslut om att ta ifrån oss det hus som vi för 30 år sedan kämpade så hårt för att få. Till Mats Green och resten av politikerna som står bakom detta beslut säger vi – det är vi som tillsammans med besökare, meldemsföreningar och andra aktiva har byggt upp Kulturhuset – det är inte ert att ge bort.

Vi kräver:

– att Jönköpings Kommun och politikerna i kommunfullmäktige respekterar den ideella medlemsstyrda förening, föreningen Kulturhuset i Jönköping, som idag driver Kulturhuset.

– att kommunen och politikerna slutar att motarbeta den verksamhet och de föreningar som finns i huset idag, och istället respekterar de lagar som de säger sig värna om.

– att politikerna upphör att blanda sig i enskilda föreningars verksamhet och istället tillämpar den så kallade hands-off-principen.

– att kommunen tar sitt fastighetsägaransvar och renoverar och reparerar de skador som orsakats genom deras undermåliga underhåll.

– att alla större renoveringar och ombyggnationer av huset och beslut om detta görs i samverkan med föreningen Kulturhuset i Jönköping.

– att ansvariga politiker och tjänstemän ber om ursäkt offentligt för den skada och det merarbete de orsakat vår förening och vår verksamhet.

Politikerna har genom sitt agerande och sina beslut klart och tydligt visat att de inte har någon som helst respekt för de avtal och överenskommelser som vi gemensamt kommit fram till. Vi i Föreningen Kulturhuset i Jönköping erbjuder oss därför att helt och hållet ta över fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9.

/Föreningen Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2013-04-29