Dags för höstmöte 2016!

Höstmöte 2016 för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

Vill du vara med och påverka föreningens framtid?
Ska vi prioritera någon särskild verksamhet framöver?
Vad ska pengar användas till?
Eller vill du kanske sitta i styrelsen?

Söndagen 27 november klockan 15.00 är alla medlemmar välkomna på höstmöte.

Eventuella motioner ska vara inskickade till styrelsen senast lördagen den 12 november.

(Höstmötet är Föreningen Kulturhuset högsta beslutande organ. Där väljs styrelsen, beslutas om verksamhetsplan och budget samt behandlas eventuella motioner.)

Verksamhetsplan 2017 hittar du på vår wiki: wiki.kulturhusetjonkoping.se